Thunbergia erecta 'Alba'
[White King Mantle]

photo
DSC03131 (10)
photo
DSC03134 (10)
photo
DSC03132 (10)
photo
DSC01106 (17)
photo
DSC03135 (10)

| Next |