Osmelia philippina
[-]
photo
DSC06231 (11)
photo
DSC06232 (11)
photo
DSC09737 (14)
photo
DSC09739 (14)
photo
DSC09921 (12)
photo
DSC06235 (11)
photo
DSC09922 (12)
photo
DSC09715 (14)
photo
DSC09923 (12)
photo
DSC09915 (12)
photo
DSC09714 (14)

Close-up view:

photo
DSC09741 (14)

| Next |