Mimosa diplotricha
[Giant Sensitive Plant]
photo
PC260115 (23)
photo
PC260116 (23)
photo
PC260045 (23)
photo
PC260123 (23)
photo
DSC03651 (09)
photo
DSC08526 (08)
photo
PC260047 (23)
photo
PC260120 (23)

Close-up view:

photo
PC260121 (23)

| Next |