Malpighia glabra
[Acerola, Barbados Cherry]

photo
DSC05056 (13)
photo
DSC05068 (13)
photo
DSC05063 (13)
photo
DSC02839 (09)
photo
DSC02836 (09)
photo
DSC05072 (13)
photo
DSC05067 (13)
photo
DSC05069 (13)
photo
DSC05074 (13)

Close-up views:

photo
DSC09660 (15)
photo
P4290014 (17)
photo
DSC04726 (14)
photo
DSC09662 (15)