Malpighia glabra
[Acerola, Barbados Cherry]
photo
DSC05056 (13)
photo
DSC05068 (13)
photo
P6250139 (23)
photo
DSC02839 (09)
photo
DSC02836 (09)
photo
P9020056 (22)
photo
PC120011 (21)
photo
PC120009 (21)
photo
PC120007 (21)
photo
DSC05074 (13)

Close-up views:

photo
DSC09660 (15)
photo
P4290014 (17)
photo
P8200238 (21)
photo
P8200244 (21)
photo
DSC09662 (15)

| Next |