Ipomoea batatas
[Sweet Potato]
photo
DSC06169 (11)
photo
DSC06168 (11)
photo
DSC06165 (11)
photo
DSC06167 (11)
photo
DSC06166 (11)

| Main |