Ipomoea batatas
[Sweet Potato]
photo
DSC09613 (09)
photo
DSC09614 (09)
photo
DSC09617 (09)
photo
DSC09616 (09)

| Main |