Euphorbia thymifolia
[Thyme-leaf Spurge]
photo
DSC09050 (09)
photo
P5280210 (17)

Close-up views:

photo
P5280212 (17)
photo
P5280211 (17)
photo
P6110051 (17)

| Next |